Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.


Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Predávajúci:     ALMIR´S  FAMILY s.r.o.

sídlo: Strečnianská 3, 851 05 Bratislava

IČO: 44 674 791     DIČ: 20222874733        IČ DPH: SK 20222874733

zápis v registri: Oddiel:Sro, Vl.č. 59587/B

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

 

2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.almirsfamilyshop.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom trvanie záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je    uvedené inak. Ak to druh tovaru vyžaduje dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

3.  Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzkach predávajúceho :

 

názov a adresa prevádzky:

 

-         Chovateľské potreby ALMIR´S FAMILY, HM TESCO, Bratislavská 4343, 903 01 Senec

-         Chovateľské potreby ALMIR´S FAMILY, HYPERNOVA, Šenkvická cesta 2, 902 01 Pezinok

 

4. Reklamovaný tovar neposielajte  na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberieme.

 

5. K reklamácii je potrebné vždy predložiť originál dokladov o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok, potvrdený záručný list).

 

Druhy reklamácií a ich vybavenie :

 

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

 

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

 

6. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.

 

7. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci  e- mailom oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

8. Predávajúci môže odmietnuť prevziať na reklamáciu silne znečistený tovar alebo tovar bez dokladu o kúpe.

 

9. Pokiaľ kupujúci zistí pri preberaní zásielky mechanické poškodenie tovaru, je povinný túto skutočnosť bezodkladne e-mailom ohlásiť predávajúcemu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

 

 

 

V Bratislave  dňa 01.01.2014

 

 

 

Zuzana Augustiniová

Konateľka