Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Používaním internetového obchodu www.almirsfamilyshop.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov

- meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, e-mailovú adresu u fyzických osôb

- obchodného mena, adresa sídla spoločnosti, IČO, DIČ , číslo telefónu, e-mailovú adresu u právnických osôb .

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú uvedené vyššie.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia obchodnej zmluvy uzatvorenej na základe obchodných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim.